Нашите ПРОДУКТИ

Имаме нещо точно за Вас!

БКК Месечен

От 200 до 3000лв.

Кредит с равни месечни вноски.

Вижте повече

БКК Пенсионерски

От 150 до 1500лв.

Кредит с равни месечни вноски.

Вижте повече

БКК Овърдрафт

От 100 до 1000лв.

Кредит до заплата.

Вижте повече

БКК Лизинг на МПС

За физически и юридически лица

Вижте повече

БКК Ипотечен

Ипотечни кредити
От 5000 до 200 000лв.

Вижте повече